Convidats – Sara Blasi

Sara Maria Blasi i Gutiérrez (Barcelona, 1942) és una pedagoga  de reconegut prestigi.

Ha exercit diversos càrrecs directius com a Inspectora d’Educació del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Ha estat diputada provincial de Barcelona per CiU. Ha presidit el Consell Escolar de Catalunya des del 2000 fins el 2004 i fou la primera cap del Servei d’Ensenyament del Català (SEDEC), vinculat als programes d’immersió lingüística a l’escola. El 2007 li fou atorgada la Creu de Sant Jordi.

El 13 d’abril del 2013 diverses institucions i associacions vinculades a l’ensenyament li van retre un homenatge a l’IEC.

Apareix reiteradament citada en llibres històrics sobre el Camp de la Bota. “Cal dir que el treball de traspàs massiu de nens i nenes del Camp de la Bota i d’altres espais de barraques a les escoles de la Mina no va ser gens fàcil; la massificació, la barreja de tanta gent diversa i desconeguda, d’altres estils escolars o d’infants que no havien estat escolaritzats va generar molts problemes. Que tot això no acabés en un desastre va ser gràcies als impagables esforços de la majoria de mestres i a la implicació de la inspectora Sara Blasi, que alhora també ho era del Camp de la Bota.”